Ľudia pili vodu z vodovodu otrávenú arzénom

Vo vodovode v obci Pohronský Bukovec (okres Banská Bystrica) našli viacnásobné prekročené hodnoty nebezpečného arzénu (25.9.2009)

Potvrdili to náhodné laboratórne merania uskutočnené pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v obci Pohronský Bukovec, v okrese Banská Bystrica.

RÚVZ následne vydal okamžitý zákaz kontaminovanú vodu používať.

Verejný vodovod spravovala spoločnosť Veolia a.s., ktorej RÚVZ v Banskej Bystrici následne nariadil, aby zabezpečila dostatočné množstvo zdravotne bezchybnej vody pre 88 obyvateľov obce v cisternách. Veolia musí zásobovať Pohronský Bukovec až dovtedy, kým laboratórne rozbory nedokážu, že voda vo verejnom vodovode spĺňa predpísané normy.

Nie je jasné ako dlho už obyvatelia zdraviu škodlivú vodu pili.

Arzeń je nebezpečná chemická látka, nezapácha, nemá žiadnu chuť, patrí medzi ťažké kovy. Jeho vyšší obsah je zavinený ľudskou činnosťou, ale aj geochemickou skladbou hornín. Relatívne často sa vyskytuje v zemskej kôre. Do vody sa dostáva aj z poľnohospodárstva a priemyslu. Ak sa konzumuje vo veľkých dávkach - je jedovatý. Viacnásobné zvýšenie povoleného obsahu arzénu vo vode môže mať pri jej dlhodobom pití vážne následky na zdravie obyvateľov.

Arzén má vážne karcinogénne účinky - pripisuje sa mu vznik nádorových ochorení kože a pľúc a v rannom štádiu sa podieľa na poškodení plodu dieťaťa.

Na Slovensku a Českej republike sa arzén vyskytuje v mnohých artézskych stuniach. Jeho množstvo vo vode sa následne musí znižovať špeciánou úpravou vody. O spôsoboch a technike zníženia objemu arzénu vo vode Vás budeme už čoskoro informovať na našej stránke www.mineralky.com.

A čo Váš vodovod? Čo ak už aj Vy ste obeťou?

author: Martin Dano (c) 2009