Voda je základ zdravého života

water wave clear

Pravdepodobne každý chceme žiť čo najdlhšie, starať sa a zveľadovať svoje k zdravie. Každých jedenásť mesiacov sa v našom tele vymenia všetky bunky. Konzumácia vody a minerálov z nej je zásadnou podmienkou vzniku nových a zdravých buniek.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že nie je voda, ako voda a nie každá voda je vhodná na každodennú konzumáciu.

Rozvoj globalizácie, klimatické a aj politické zmeny, prudký nárast počtu obyvateľov a priemyslu tvrdo poznačil životné prostredie okolo nás. Predovšetkým v rozvojových ako aj post-komunistických krajinách sa stretávame s fenoménom čiernych skládok, vypúštaním toxických odpadov, používaním umelých hnojív s vysokým obsahom dusitanov a pod.

Údaj o tom, že niektorá krajina má na svojom území vysoký zdroj minerálnych vôd ešte nevypovedá nič o ich kvalite. Pokiaľ by ste vyhľadali štatistické údaje o pôde vo Vašom regióne pravdepodobne zistíte, že prekročenie obsahu dusitanov, dusičnanov, arzénu či ortuti nie je výnimkou.

Vedeli ste, že maximálne množstvo dusitanov v 1L pitnej vody je stanovené na 50mg? Pritom už ich pravidelná konzumácia môže napríklad na plode a novorodencovi zanechať nezvratné následky.

Nebezpečenstvo používania kontaminovanej vody spočíva aj v skutočnosti, že môže byť zdrojom rôznych infekčných ochorení spôsobených baktériami a vírusmi a v horšom prípade, pri jej chemickej kontaminácii, môže spôsobiť akútne poškodenie zdravia a pri dlhodobom príjme hrozí vznik závažných chronických ochorení.

Preto keď pijete vodu, mali by ste myslieť predovšetkým na prameň.

author: Martin Dano (c) 2009