Voda v studniach v okolí mesta ŠAĽA obsahuje arzén

artezska studňa, artesian, artois, source, water

Voda v dvoch artézskych studniach v meste Šaľa nie je pitná - obsahuje nadmerné hodnoty nebezpečného arzénu. Potvrdila to analýza odobratých vzoriek, ktorú vykonali pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.

Laboratórne vyšetrenia ukázali, že vzorky vôd odobraté z artézskych studní na Záhradníckej a na Vlčanskej ulici nevyhovujú požiadavkám na pitnú vodu.

Voda v studni na Záhradníckej ulici má dlhodobé problémy so zvýšeným obsahom arzénu. Mesto Šaľa na základe odporúčania úradu verejného zdravotníctva uskutoční opatrenia, aby sa voda z tejto studne nepoužívala ani na úžitkové účely zo strany verejnosti.

Arzén patrí medzi ťažké kovy, ktoré majú relatívne veľký výskyt v zemskej kôre. Jeho vyšší obsah nie je zavinený len ľudskou činnosťou, ale aj geochemickou skladbou hornín. Patrí medzi látky, ktoré negatívne pôsobia na zdravie človeka. Arzén má karcinogénne účinky, pripisuje sa mu vznik nádorových ochorení kože a pľúc.

Na pitné účely nie je z dôvodu mikrobiologického nálezu vhodná ani voda z artézskej studne na Vlčanskej ulici. Voda obsahuje enterokoky, zvýšený počet mikroorganizmov, zvýšenú hodnotu farby, železa a mangánu. Na území mesta Šaľa sa nachádza päť funkčných artézskych studní. Voda v troch z nich je pitná. Vo vzorke vody zo studne na Námestí sv. Trojice namerali hygienici zvýšenú hodnotu mangánu, voda však je vhodná na pitné účely.

Artézska studňa je podzemná voda s napätou hladinou, zhora obmedzená vodonepriepustnou vrstvou, ktorá je vysokým tlakom tlačená až na zemský povrch. Po navŕtaní voda vyteká samovoľne, bez použitia čerpadla. Názov pochádza z francúzskej oblasti Artois, kde v 12. storočí kartuziánski mnísi vybudovali veľké množstvo takýchto studní. Najstaršie záznamy o artézskych studniach pochádzajú zo Sýrie a z Egypta.

Zdroj: TASR, 18.7.2009

author: Martin Dano (c) 2009