Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu - iba nezmyselná reklama?

Na Slovensku sa už dlhší čas vysielajú reklamné spoty na podporu pitia vody z vodovodu. Bežný človek si preto kladie neraz otázku, prečo reklamovať práve vodu - veď voda je pre život nevyhnutná rovnako tak ako vzduch, ktorý dýchame.

Prečo sa teda vynakladajú prostriedky na podporu spotreby bežnej vody a nie napríklad na vdychovanie vzduchu? Je voda z Vášho vodovodu nezávadná, pomáha Vášmu telu a zdraviu, je pravdou, že "Slovensku môže celý svet závidieť", alebo je to opäť len planá hra politky a zopár vlastníkov vodárenských spoločností?

V slovenských domácnostiach sa vlani spotrebovalo niečo vyše 77 litrov vody na osobu a deň, pričom hygienické minimum stanovené podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len WHO) je 70 litrov.

Spotreba vody na Slovensku sa preto blíži k hygienickému minimu. Ešte v roku 1990 predstavovala spotreba vody v domácnostiach približne až 200 litrov na osobu a deň.

Európska únia nepredpisuje percento obyvateľov, ktoré musí byť zásobované vodou prostredníctvom siete verejných vodovodov, stanovuje len podmienky na kvalitu vody.

Na Slovensku je prostredníctvom siete verejných vodovodov zásobovaných 83 % obyvateľov. Najhoršia situácia v zásobovaní je v regiónoch východného Slovenska, kde je menší počet zdrojov a sú aj menej kvalitné.

Voda však nie len len obyčajné H2O. Nachádza sa v nej množstvo prvkov, ktoré sú pre zdravie prospešné (vápnik, horčík a pd.), neutrálne alebo aj škodlivé (arzén, chlór, dusitany, dusičnany a pod.).

Údaj o tom, že Slovensko má na bohatý zdroj vody ešte nevypovedá nič o ich kvalite.

Pritom väčšina škodlivých prvkov nemá chuť, farbu ani zápach (napríklad arzén).

Množstvo zdrojov, aj vo Vašom regióne, trvalo prekačujú horné hranice dusitanov, dusičnanov, arzénu či ortuti.

Preto pokiaľ pijete vodu z vodovodu mali by ste vedieť o všetkých prvkoch, ktoré z Vášho kohútika vytekajú.

Nezávadná voda neznamená, že nie je škodlivá.

Čo sa týka samotného reklamného spotu:

  • Pijem zdravú vodu - ako som už uviedol - pojem zdravá voda je relatívny. Zdravá je preto, lebo ju musíme piť, bez nej by sme zomreli. Ale je voda z vodovodu zdravá aj v skutočnosti? Je v nej pre Vás viac dobrého, alebo zlého?
  • Voda je chutná - možno len dlhodobý konzument minerálnej vody môže povedať čo je chutné. Slovenská voda z vodovodu je možno chutná len pre toho, čo v živote inú vodu neochutnal.
  • Mama nemusí vláčiť ťažké tašky z obchodu - tak to je teiž pravda - matka si môže vybrať, buď bude teraz nosiť ťažké tašky z obchodu, alebo o zopár rokov možno ťažké dieťa do nemocnice. V konečnom dôsledku, vo väčších mestách v dnešnej dobe je už množstvo spoločností, ktoré Vám nákup doručia pohodlne až do Vašej domácnosti.
  • Odporúča Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - je jasné, že Ministerstvo zdravotníctva musí podporovať spotrebu vody ako takej. Bez vody sa totiž nedajú dodržiavať základné hygienické návyky a hrozí vznik rôznych infekčných chorôb a epidémií. Preto podpora ministerstva - doporučenia Svetovej zdravotníckej organizácie o minimálnom množstve vody na obyvateľa totiž majú byť rešpektované. Neverím však, že by Ministerstvo zdravotníctva podporovalo pitie vody s vysokým obsahom arzénu. Arzén sa totiž v bohato vyskytuje v mnohých verejných vodovodoch na Slovensku.

K tomu uvádzam, spotreba vody klesla hlavne z dôsledku zvýšenia jej ceny (čo bolo nevyhnutnosťou) ale zabudlo sa na obyvateľov, ktorým ich životná úroveň rástla omnoho pomalšie ako cena vody. Preto šetria - preto nespotrebovávajú. Myslím si teda, že by sa bolo treba viac zamerať na skvalitnenie života ľudí, zlepšenie ich životnej úrovne, príjmov, priniesť im viac pracovných príležitostí a potom nebude problém s dostatočnou spotrebou vody. Možno aj prostiedky, z ktorých sa táto reklama financovala (či sú už súkromné alebo verejné) by mohli byť využité aj týmto smerom.

Piť teda, či nepiť vodu z vodovodu?

author: Martin Dano (c) 2009