České rieky sú zdrojom troch morí

Česká republika je zdrojom vody troch svetových morí. Rieky, ktoré napájú baltské, severné a čierne more pramenia v Čechách pod horou Králický Sněžník - symbol toho, že Česká republika je centrom Európy.

České pramene sú čisté, ale postupne sa do povrchových ale aj podzemných vôd dostávajú rôzne, často nebezpečné chemické látky.

Pitná voda, ktorá sa získava z horských priehrad pokrýva len časť našej spotreby a na kvalite vody v riekach sme závislí.

U povrchových vôd dochádza k zmene ich zloženia striedaním ročných období ale aj vplyvom intenzity ľudskej činnosti. Každým kilometrom do riek pribúdajú kilogrami rozličných látok, ktoré do rieky nepatria. Upraviť riečnu vodu na pitnú je veľmi obtiažne. Čas od času rieky ochromí nejaká priemyslová havária, každý týždeň hasiči niekde v republike likvidujú otrávené ryby. Príčinou je najčastejšie ropa alebo olej.

V prípade, že sa v okolí rieky nachádza čierna skládka alebo iné záťaže tak je nutné dozerať na kvalitu vody omnoho intenzívnejšie. Na čistotou vôd sa ročne vynakladajú milióny korún ale všetku snahu môžu zmariť nezodpovední ľudia, ktorí stále do vôd lejú to, čo tam nepatrí.

Voda v Českých riekách sa za posledných 20 rokov výrazne zlepšila, ako napríklad v okolí mesta Děčín. Stále to ale nie je dosť. Priama konzumácia vody z riek by sa Vám pravdepodobne "neoplatila".

Rieky prejdu tisíce kilometrov cez rôzne územia a krajiny. Aká voda je asi v moriach, do ktorých sa tieto rieky vlievajú?

Zdroj: ČT1, 2.10.2009